Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP)

Kategória: Aktuality Autor/i: Environmentálny fond Zdroj: Environmentálny fond

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP). 

Cieľom uvedenej činnosti je v súlade so zákonom o EF:

  • podporiť ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území NP,
  • zlepšiť kvalitu života obyvateľov,
  • podporiť trvalo udržateľný rozvoj obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v NP a ktoré prešli zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.  

Maximálna výška žiadanej dotácie 100 000 EUR na jednu žiadosť.

Termín na podanie žiadostí je do 08. augusta 2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.