Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Environmentálny fond - Výzva č. B-1/2021 - OZNAM

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 9. augusta 2021 - Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktuálne pripravuje „Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na podporné programové aktivity“, a to na podporu financovania rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike.

Termín vyhlásenia výzvy je plánovaný na koniec augusta 2021, pričom predpokladaný termín predkladania žiadostí bude do konca septembra 2021.

Viac informácií TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.