Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Environmentálny fond - poskytnutie finančného príspevku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 26. apríla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dôležité informácie týkajúce sa schválených žiadostí a  pripravil postup pre urýchlenie poskytnutia súhlasných stanovísk k úhrade faktúr pre obce, zapojené do výzvy o podporu na podporné programové aktivity.

Obce už síce majú alokované financie na realizáciu daných projektov na účtoch, avšak nemôžu s nimi disponovať bez súhlasu zo strany Environmentálneho fondu.

Ide o dotácie na výstavbu čistiarní odpadových vôd, verejných kanalizácií alebo verejných vodovodov v rámci Výzvy č. B-1/2020.Časový sklz oproti štandardným lehotám pre odsúhlasenie čerpania vznikol najmä kvôli dopadom pandémie, aj zisteniam nedostatkov niektorých obcí v rámci Výzvy č. B-1/2020, ktoré vyplynuli z vnútorného auditu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

Environmentálny fond analyzoval aktuálny stav z viacerých zorných uhlov. Či už z hľadiska obcí, ktoré potrebujú uhradiť faktúry svojim dodávateľom, ale aj  z hľadiska Environmentálneho fondu,  ktorý nakladá s verejnými prostriedkami a ich poskytovanie musí byť transparentné a legálne. 

Viac informácií je k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.