Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Environmentálny fond - oznam pre žiadateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Environmentálny fond v zmysle §9, bod 7 Zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizoval zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR. 

V rámci zoznamu boli doplnení úspešní žiadatelia v oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, a to v rámci oboch činností, teda L7 aj L7AP. Týmto boli zároveň distribuované Oznámenia o poskytnutí podpory, spolu s rozhodnutím ministra ŽP SR.
EF zároveň distribuoval Oznámenia o nezaradení žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie.
Prehľad nezaradených žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie a Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore nerozhodol minister MŽP SR, v rámci Oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, bude následne v najkratšom možnom čase zverejnený na webovom sídle EF.

Zdroj: envirofond.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.