Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Envirofond by mal mať jednoduchší proces poskytovania dotácií

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií. Začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie. 

Vyplýva to z novely zákona o Environmentálnom fonde (EF), ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Zvýšiť by sa podľa novely mali aj prostriedky na správu fondu do výšky troch percent z jeho ročného príjmu.

EF by mal každý rok zverejniť špecifikácie na predkladanie žiadostí do 31. marca. ,,Súčasne budú jednotlivé špecifikácie činností zverejňované samostatne a nie ako jeden dokument pre všetky činnosti, ako tomu bolo doteraz, v dôsledku čoho budú jednotlivé špecifikácie pre žiadateľov prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie," uviedol envirorezort.

Novelou by sa mali podporiť obce, ktoré katastrálnym územím zasahujú do národných parkov. Podpora by mala byť zameraná na modernú a ekologickú infraštruktúru, zníženie svetelného znečistenia, spracovanie rozvojových dokumentov a štúdií, informačné centrá zamerané na ochranu národných parkov, formy turizmu a environmentálneho vzdelávania, praktickú starostlivosť a manažment chránených častí prírody a krajiny.

Viac TU    


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.