Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Energetická chudoba sa dotýka čoraz viac obyvateľov, na Slovensku je téma tabu

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Zatiaľ, čo v zahraničí je téma energetickej chudoby reálnou, zmapovanou agendou s možnosťami riešení, na Slovensku ide ešte stále o tabu. Slovensko nemá ucelené dáta, kompetentný orgán, návrhy riešení, či dokonca ani jasnú definíciu energetickej chudoby. Situáciu sa preto snažia iniciatívne riešiť organizácie, ktoré zbierajú informácie priamo z terénu a ponúkajú svoje skúsenosti z praxe. Samosprávy môžu hrať kľúčovú úlohu v riešení tejto problematiky vďaka znalosti obyvateľstva, bytového fondu a schopnosti zastupovať záujmy svojich občanov. Únia miest Slovenska (ÚMS) sa preto zapojila do medzinárodného projektu STEP - Nástroje riešenia energetickej chudoby, ktorý na Slovensku realizuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov a je podporený EÚ v rámci iniciatívy HORIZON 2020.

Vždy je povinnosťou  zodpovedných  nezabúdať na tých najzraniteľnejších. ÚMS preto zrealizovala interný prieskum vo svojich členských mestách, aké majú informácie a skúsenosti s riešením energetickej chudoby a následne, v spolupráci so Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov, iniciovala prvý vzdelávací online workshop - Energie v domácnosti - ako si poradiť s problematikou energetickej chudoby. Cieľom workshopu bolo zoznámiť mestá s problematikou energetickej chudoby, predstaviť nástroje, ako šetriť energie v domácnosti a aké sú možnosti samospráv identifikovať a pomôcť energeticky zraniteľným obyvateľom - spotrebiteľom. Workshop bol určený zástupcom miest a odborným pracovníkom na mestských úradoch. Spíkrami boli Petra Čakovská - S.O.S., STEP, Dušana Dokupilová - Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, Michal Kundrata - energetický poradca STEP a Simona Šimková Lištiaková - energetický poradca STEP.

Petra Čakovská, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov: „Energetická chudoba, aj v kontexte súčasnej energetickej krízy, ohrozuje čoraz viac ľudí aj na Slovensku. Rizikovými skupinami sú najmä seniori žijúci na vidieku, rôzne zraniteľné skupiny spotrebiteľov a marginalizované komunity. Nikto zo zodpovedných autorít na Slovensku však doteraz tento problém nezačal riešiť komplexne, hoci v zahraničí vidíme už množstvo fungujúcich riešení aplikovateľných aj u nás.“ 

Vysoké ceny energie v posledných  týždňoch hýbu mediálnym priestorom, ale málo pozornosti sa venuje tomu, že nielen podniky a mestá, ale aj časť občanov je týmto problémom mimoriadne zasiahnutá. Podľa PÚ SAV patri Slovensko do prvej trojky krajín v Európe, ktoré

 

 

majú najvyšší podiel nákladov domácností na energie ku celkovým výdavkom. Viac ako polovica domácností vynakladá na účty za energie viac ako 10% z príjmu, čím sa nachádzajú v

ohrození energetickej chudoby. Súčasná pandemická kríza, ako aj dlhodobá klimatická kríza, túto vážnu situáciu ešte viac zhoršujú.

Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k riešeniu problematiky energetickej chudoby na Slovensku. Doteraz však neexistuje žiadna jasná definícia tohto pojmu, žiadne oficiálne návrhy riešení, podpory, či iniciatívy zo strany štátu. Pritom máme už existujúce riešenia a šikovných ľudí priamo v praxi, ktorí svojimi skúsenosťami dokážu celý prípravný proces urýchliť a zefektívniť. Bolo by prospešné, keby vláda našla vôľu spolupracovať a pohnúť sa od deklarácii k praxi zvlášť v dnešnej situácii, keď problém cien energie ohrozuje veľkú časť obyvateľov“ 

ÚMS považuje za dôležité, aby Slovensko pri riešení energetickej chudoby myslelo aj na naše budúce generácie a v súlade s cieľmi Slovenska v rámci prechodu k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu. Podpora riešení zmeny klímy a klimatickej krízy z pozície samospráv je jedna z troch hlavných priorít Únie miest Slovenska, ktorú Prezídium schválilo koncom roka 2020. Odvtedy Únia svojim členským mestám poskytuje maximálnu podporu aj v oblasti environmentálneho a klimatického vzdelávania. Iniciatívne mestá zapája do participácie na zelených projektoch, vzdelávacích programoch a workshopoch, ktoré pripravuje spolu so svojimi expertným partnermi a partnerskými organizáciami.

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.