Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmu sú dostupné

Kategória: Aktuality Autor/i: Finančná správa SR

Začína sa hektické obdobie podávania daňových priznaní. Niektoré tlačivá daňových priznaní prešli zmenami. Týka sa to daňového priznania k dani z príjmov pre právnické (DPPO) a fyzické osoby (DPFO) typ B. Vzory tlačív daňových priznaní sú už k dispozícii a dostupné aj ako e-formuláre na portáli finančnej správy.

Medzi najdôležitejšie daňové termíny roka nepochybne patrí koniec marca (v roku 2020 je to utorok 31. marca), kedy je posledný deň pre podanie daňového priznania k dani z príjmu za predchádzajúci rok. Daňovníci si túto povinnosť nemusia odkladať až na posledný možný termín. Finančná správa aj tento rok odporúča, aby daňové priznanie podali skôr. Vzory tlačív, rovnako ako elektronické formuláre pre potreby elektronického podávania daňových priznaní, sú už dostupné na portáli finančnej správy [nové okno]. 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A sa oproti minulému roku nemenilo. Zmeny nastali pri daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DPFO B) a daňovom priznaní k dani z príjmov pre právnické osoby (DPPO). Všetky zmeny vyplývajúce z platnej legislatívy sú zapracované a tieto tlačivá a e-formuláre majú daňovníci k dispozícii priamo na portáli finančnej správy [ nové okno]. 

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 je do 31. marca 2020. 

Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov musí daňovník použiť tlačivo, resp. e-formulár [nové okno], ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR vydaným opatrením.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.