Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dotácie na energie pre verejnú správu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Dávame do pozornosti dotácie pre verejnú správu (pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca)Výzva ešte nie je vyhlásená, no z dôvodu Vašej pripravenosti Vám predtým poskytneme relevantné informácie.

Lehota na predkladanie žiadostí bude do 29.2.2024. Disponibilný objem zdrojov je 200 000 000 EUR. Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

Zoznam oprávnených subjektov nájdete TU.

Oprávnené obdobie za ktoré je možné podať žiadosť o dotáciu trvá od 1.1. 2023 do 31.12.2023. Pozor na formálne pochybenia v žiadosti o dotáciu. Ak by ste v nej mali chybu, musíte podať novú žiadosť (môžete tak urobiť najneskôr do uzatvorenia platnej výzvy) a táto bude zaradená do nového procesu posudzovania, čím sa prijatie dotácie predĺži. V žiadostiach budete uvádzať jednotkou cenu za dodávku komodity v EUR/MWh, nie koncovú cenu na faktúre.

Ak ste ročne odpočtovaný subjekt a platíte len mesačné zálohy, tak  cenu za dodávku komodity bez DPH by ste mali nájsť v cenníku na poslednej vyúčtovacej faktúre, cenníku dodávateľa, alebo na zmluve. Pokiaľ to tak nie je, ohľadne ceny kontaktujte Vášho dodávateľa energie.

Pomôcku na vypracovanie žiadosti nájdete TU.

V prípade otázok kontaktujte: energodotacie@mhsr.sk

Zdroj: ZMOS. Viac informácií nájdete TU.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.