Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Doručovanie občianskych preukazov bez podoby tváre

Kategória: Aktuality

Ministerstvo vnútra informuje prostredníctvom svojej webovej stránke o doručovaní zásielok s občianskym preukazom bez podoby tváre pre osoby staršie ako 65 rokov a mladšie ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým preukazom.

  • Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb.
  • Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie)  v ambulancii lekára či  v lekárni. Nie  je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad.
  • Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a  podpis držiteľa).
  • Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky sa vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov, a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
  • Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov bude mať  platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku.  Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani  vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov.  
  • Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný  s platnosťou tiež na 15 rokov. Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.