Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Doložka o autorizácii listinného rovnopisu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. februára 2021 – Ústredný portál verejnej správy informuje, že od 17. februára 2021 bude na portáli slovensko.sk dostupná nová funkcia vytvorenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Je určená pre orgány verejnej moci- menšie inštitúcie (napr. obce, školy).

Táto funkcia poskytuje orgánom verejnej moci možnosť vytvorenia a vytlačenia listinného rovnopisu úradného rozhodnutia priamo z elektronickej schránky inštitúcie, a to v prípade, že adresát nemá schránku aktivovanú na doručovanie.

Viac informácií o podmienkach, ktoré potrebujete spĺňať, nájdete v súvisiacom článku..., alebo:

Zoznam inštitúcií, ktoré budú mať funkciu vytvorenia listinného rovnopisu dostupnú automaticky od 17. februára 2021 (počas dňa) v elektronických schránkach (bez potreby žiadosti o pridelenie špeciálnej roly).

Zdroj: slovensko.sk

Spracované na základe internetovej stránky Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.