Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dôležitá info k elektronickým schránkam

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 21. februára 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré zriadilo mnohým obciam ďalšie elektronické schránky typu „právnická osoba“. Elektronické schránky boli zriadené na základe požiadavky Ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny SR, v súlade so zákonom o e-Governmente a s uznesením vlády SR.

Pre obce a mestá to znamená, že okrem elektronickej schránky v právnom postavení orgánu verejnej moci (OVM) im bola zriadená ďalšia elektronická schránka v právnom postavení právnickej osoby (PO).

Ak si túto schránku obce aktivujú, musia ju aj povinne kontrolovať!

 

V praxi to vyzerá tak, že máte pre obec alebo mesto zriadené dve schránky:

  • Obec „právnická osoba“ (PO-IČO, suffix - napr. 12345678,001)
  • Obec „orgán verejnej moci“ (OVM- IČO - napr. 12345678)

   Po prihlásení sa na portál www.slovensko.sk máte pri výbere subjektu pre zastupovanie okrem schránky OVM aj ďalšiu schránku PO.

Týmto si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste do schránky obce (IČO, suffix) – NEVSTUPOVALI.

V prípade ak do elektronickej schránky vstúpite odporúčame schránku nechať neaktívnu na doručovanie (nestláčajte zelené tlačidlo aktivovať).

V momente ako sme sa o uvedenom dozvedeli, začali sme podnikať kroky pre pozastavenie tejto aktivity, nakoľko MIRRI o uvedenej aktivite nikoho vopred neinformovalo a nezvážilo možné následky.( Ako napríklad zmeškane lehôt doručovaných dokumentov...)

Uvedenú aktivitu zriadenia ďalšej schránky sme identifikovali ako nevyhovujúcu, preto rokujeme o jej zrušení.

Aktuálne je pre obce a mestá pozastavená automatická aktivácia na doručovanie uvedených schránok právnických osôb, avšak len do momentu pokiaľ si o to sami nepožiadate.

Za obce a mestá, ktoré sú zapojené v IS DCOM rieši túto iniciatívu DEUS spoločne so ZMOS a MIRRI.

Obce ktoré nie sú zapojené v IS DCOM si musia túto situáciu ustrážiť samostatne a byť náležite obozretný, aby u nich nedošlo k  škodám spôsobených nesťahovaním všetkých schránok obce.

V prípade nových informácií Vás budeme informovať prostredníctvom stránky ZMOS-u.

Zoznam obcí mimo DCOM, ktoré majú zriadené schránky, pričom niektoré obce si už tieto aktivovali na doručovanie! Niektoré možno vedome, niektoré nevedomky, je k dispozícii TU

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.