Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dokedy majú nelegálnu migráciu znášať mestá a obce?

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Predseda ZMOS  Jozef Božík sa vyjadril k nelegálnej migrácii a k potrebe zavedenia systémových a koordinovaných opatrení zo strany štátu.

Kriticky sa vyjadril k súčasnej situácii, keď prvotné dopady nelegálnej migrácie znášajú mestá, obce a ich obyvatelia. Práve samosprávy musia ako prvé reagovať na vzniknutú situáciu a vynakladať zdroje, energiu a financie. Dodal, že mestá a obce chcú byť súčinné krízovým zložkám štátu, ale nositeľom zodpvednosti je niekto iný. 

"Vieme, že aké sú pravidlá v západných európskych krajinách a vieme, že sme predovšetkým tranzitom, ktorý pokiaľ konečne nezačne byť koordinovaný, systémový a operatívny, stále bude „rozbuškou“ v našich samosprávach. V dobe, v ktorej žijeme, vieme, že sa tieto situácie budú opakovať, len nevieme kedy“, povedal predseda ZMOS Jozef Božik.

Zdôraznil, že Ministerstvo vnútra SR musí mať identifikované územia tranzitu a „odpočinku“ nelegálnych migrantov, kde vie vytvoriť pevné krízové body, pričom dodržiavanie európskych pravidiel bezpečnosti by malo byť sprevádzané aj zdrojmi z rozpočtov EÚ, ktoré tieto pevné body budú financovať, keď ich nevieme nájsť v našom rozpočte.

Pokiaľ opatrenia nebudú systémové a koordinované v reakcii na tieto situácie, bude ZMOS požadovať prefinancovanie všetkých nákladov, ktoré dotknutým samosprávam vznikajú v týchto situáciách. Preto teraz požadujú od Ministerstva vnútra SR, aby zmonitorovalo náklady, ktoré vznikli dotknutým samosprávam, a náklady patrične refundovalo.

Samosprávy chcú konečne finančnú stabilitu, ktorej súčasťou má byť aj finančná predvídateľnosť v takýchto akútnych situáciách.

Zdroj: Tlačová správa ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.