Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dočasne sa obnovujú hraničné kontroly s Maďarskom

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Oddnes (5. 10. 2023) sa obnovujú kontroly na vnútornej hranici s Maďarskom. Kontroly potrvajú do 14. októbra 2023. 

Právo Európskej únie umožňuje dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach členských štátov v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v členskom štáte. 

Obnova kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom predstavuje jedno z kľúčových opatrení v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti z dôvodu zvyšujúcej sa nelegálnej migrácie na územie Slovenskej republiky. 

Ide prevažne o cudzincov, ktorí  cez naše územie iba tranzitujú do iných štátov Európskej únie. Ich návrat do domovskej krajiny nie je možný z dôvodu prekážky administratívneho vyhostenia a nie je účelné ich ani zaistiť, zotrvávajú určitý čas na našom území. 

Kontroly sa budú vykonávať po celej dĺžke vnútornej hranice Slovenskej republiky s Maďarskom flexibilným spôsobom primerane aktuálnej hrozbe a v závislosti na vývoji bezpečnostnej situácie.

Dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky v súlade s čl. 28 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc je možné zaviesť na obmedzenú dobu najviac desať dní, ak si závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti členského štátu vyžaduje prijať neodkladné opatrenia.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.