Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

DEŇ KOMUNÁLU v Zborove a Giraltovciach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Giraltovce – 3. júna 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska v stredu a štvrtok pokračovalo v podujatí DEŇ KOMUNÁLU. Aj tieto rokovania v regiónoch kopírovali mnohé problémy, s ktorými sa stretávajú mestá a obce naprieč krajinou.

V stredu 2. júna 2021 sa DEŇ KOMUNÁLU Regionálneho združenia miest a obcí Šariš-Bardejov uskutočnil v obci Zborov. Okrem modernizácie miestnej územnej samosprávy v rokovaní dominovalo odpadové hospodárstvo, financovanie preneseného výkonu štátnej správy, ale aj činnosť Slovenského pozemkového fondu, nastavovanie eurofondov pre nové programové obdobie a stavebná legislatíva. Okrem týchto tém sa účastníci podujatia tiež zaujímalio problematiku odchytu túlavých psov, ktorá v mnohých mikroregiónoch spôsobuje mimoriadne technické, aj finančné problémy. Ďalšou oblasťou, ktorá bola sprevádzaná diskusiou s možnými riešeniami bola podpora cestovného ruchu spojená s obnovou kultúrnych pamiatok.

Vo štvrtok 3. júna sa DEŇ KOMUNÁLU uskutočnil v Giraltovciach a bol organizovaný v úzkej spolupráci s Regionálnym združením miest a obcí pod Duklou. Aj toto rokovanie bolo smerované k pomerne identickým témam, ako počas predchádzajúceho dňa. Na tomto podujatí tiež informoval zástupca VVS, a. s., o aktivitáchvodárenskej spoločnosti a SLOVNATF – partner ZMOS predstavil rámec vzájomnej spolupráce. Rokovaní sa s prezentáciou problematiky GPDR a kybernetickej bezpečnosti zúčastnili zástupcovia spoločnosti osobnyudaj.sk ktorá je tiež partnerom ZMOS.

V oboch regiónoch boli k jednotlivým témam prezentované konkrétne príklady problémov v rámci aplikačnej praxe.

K viacerým z nich ZMOS formuluje návrhy riešení, ktoré budú tiež predmetom rokovania Rady ZMOS a jej odborných sekcií.

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s organizovaním týchto podujatí oceňuje kvalitnú prípravu zo strany príslušných regionálnych združení a tiež vysoký účasť predstaviteľov miest a obcí, čo dokazuje význam tohto formátu rokovaní v regiónoch. Podujatí sa s časťou odborných zamestnancov Kancelárie ZMOS zúčastnil aj predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS a starosta obce Ratkovce Martin Červenka.   


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.