Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ďalšie vzdelávacie aktivity zamerané na participáciu

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na ďalšie vzdelávacie aktivity v mesiaci október 2021 zamerané na participáciu a verejné priestory 26. októbra a participácia a hlas menšín – seniori 28. októbra 2021.

26. 10. 2021 Na občanoch záleží (9:00 – 11:15, ZOOM) – Participácia a verejné priestory – témy vzdelávania:

09:05 – 09:35 / Nitra a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: Zber dát v rámci verejných priestorov prostredníctvom mystery shoppingu (Martina Hrozenská / mesto Nitra, Michaela Hajdukova / Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

09:35 – 10:05 / Príklad dobrej praxe z obce Žabokreky – Ako jeden človek zasvieti plamienok záujmu aj v iných (Zuzana Valocká / obec Žabokreky)

10:05 – 11:00 / Príklad z miest Lučenec a Bratislava: Ako zapájať deti a mladých do tvorby verejných priestorov? Ivan Siláči / mesto Lučenec, Ján Urban / Krásy terasy - Bratislava,)

11:00 – 11:15 / Ukončenie a poďakovanie za účasť

Registrácia TU.

28. 10. 2021 Kabinet participácie (10:00 – 11:00, ZOOM)  – Hlas menšín - seniori: Zapájanie seniorov nielen do tvorby politík  - otvoria sa témy ako:

Prečo seniorov zapájať do verejného života?
Čo sa deje a bude diať, keď ich vynecháme?
Ako prelomiť marginalizáciu seniorov?

Podujatie TU - link bude sfunkčnený v deň podujatia, nie je nutné sa registrovať!

Kde sa budú realizovať podujatia a ako sa možno prihlásiť?  

Je potrebné sledovať www.participacia.eu  a facebook Participácia – ÚSV ROS, kde včas nájdete termíny konania jednotlivých podujatí a registračný link. Podujatia prebiehajú online (ZOOM a YouTube). Archív všetkých videopodujatí je na www.participacia.eu. a YouTube kanáli NP PARTI USV ROS. Bližšie informácie o podujatiach: Silvia Ďurechová (silvia.durechova@minv.sk), Dominika Bellová (dominika.bellova@minv.sk).

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.