Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Covid školský automat od 26. apríla

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 22. apríla 2021 - Prvých päť okresov - Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce - môže od pondelka otvoriť všetky školy v okrese, základné aj stredné. Rezort však upozorňuje, že naďalej je namieste opatrnosť a vyzýva žiakov aj rodičov na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení.

Ďalšia etapa uvoľňovania opatrení. Znamená to, že školy a školské zariadenia budú môcť otvoriť triedy deťom a žiakom na základe priaznivej epidemiologickej situácie vo svojom okrese. Spolužiakov a učiteľov tak stretnú ďalšie tisícky detí a žiakov na Slovensku, ktoré doposiaľ pandémia ochorenia Covid-19 obmedzila na dištančné vzdelávanie.

Údaje epidemiológov určujú, že od 26. apríla bude na Slovensku:

  • 0 čiernych okresov,
  • 22 bordových okresov,
  • 52 červených okresov a
  • 5 ružových okresov – Sobrance, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany.

V bordových okresoch budú, tak ako doposiaľ, otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl, 8. a 9. ročník ZŠ, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a ZUŠ pre individuálnu prácu so žiakom.

V červených okresoch budú otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl a navyše sa otvorí celý 2. stupeň základných škôl a prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách (príma až kvarta). Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a ZUŠ pre individuálnu prácu so žiakom.

A v ružových okresoch budú môcť  školy, v súlade platnými pravidlami, obnoviť školské vyučovanie v prezenčnej forme už vo všetkých ročníkoch základných aj stredných škôl. Otvoria sa tiež základné umelecké školy a jazykové školy pre skupinovú výučbu.

Farby okresov aj kategórie otvorených škôl a školských zariadení v jednotlivých okresoch nájdu žiaci či rodičia v prehľadnej a jednoduchej interaktívnej mape, ktorú bude ministerstvo školstva pravidelne aktualizovať na svojom webe.

Pre školy aj rodičov a žiakov naďalej platia aktuálne protiepidemické pravidlá (napr. vyhlášky ÚVZ SR č. 175 a č. 187/2021). To okrem iného znamená, že žiaci na základných a stredných školách sú povinní nosiť rúško, preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní bez ohľadu na farbu okresu a žiaci na 2. stupni ZŠ a na strednej škole aj vlastným testom. Naďalej platí, že v prípade potvrdenia pozitivity môže RÚVZ alebo riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom flexibilne reagovať a danú triedu alebo školu zatvoriť.

Ministerstvo školstva odporúča otvoreným školám, aby žiakom v prvom týždni dopriali čas na prispôsobenie sa.

Školy sa v súvislosti s návratom žiakom do lavíc môžu oprieť o pomoc zo strany ministerstva školstva. Ide napríklad o projekt doučovania „Spolu múdrejší“, na ktorý rezort vyčlenil 1,5 milióna eur alebo metodické materiály pre pedagógov s radami ako nastaviť adaptačné obdobie pre žiakov.

Podrobné pravidlá a odporúčania pre školy, vrátane aktualizovaných manuálov pre školy (školský semafor) zverejnilo ministerstvo školstva na svojom webe:

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021

Zdroj: minedu.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

O týždeň sa školy otvoria aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov ZŠ


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.