Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Čas na prihlásenie sa do súťaže Enviromesto sa kráti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 1. júla 2021 - Už len necelé tri týždne majú mestá na Slovensku možnosť prihlásiť sa do súťaže Enviromesto 2021. Zaregistrovať sa môžu elektronicky na adrese:  enviromesto@sazp.sk, uzávierka prihlášok je stanovená na 16. júla 2021.

Tretí ročník súťaže, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia Ján Budaj, prinesie zapojeným mestám nielen prestížne ocenenie odzrkadľujúce ich pozitívny a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie, ale aj možnosť zviditeľnenia sa na národnej úrovni. Prihlásené mestá súperia o štyri ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach, pričom celkovým víťazom súťaže bude mesto, ktoré sa zapojí do všetkých súťažných oblastí.

Počas dvoch uplynulých ročníkov sa do súťaže zapojilo takmer 30 slovenských miest. V roku 2017 zvíťazila Trnava a v roku 2019 sa stal Enviromestom Kežmarok. Ziskom titulu sa pre obe mestá vytvoril priestor pre pozitívne koncepčné zmeny, ktoré prinášajú z dlhodobého hľadiska benefity nielen prírode, ale hlavne občanom samotným. „V Kežmarku nerobíme len opatrenia zo dňa na deň, ale pracujeme v širšom rozsahu rokov a vieme, kde mesto chceme v budúcnosti posunúť. Environmentálnu politiku uplatňujeme nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote. Získanie tohto prestížneho titulu nás podporilo v našej snahe a práci posúvať sa vpred, za novými envirozajtrajškami, “ uviedol Ján Ferenčák, primátor Kežmarku, ktorý rovnako, ako väčšina slovenských miest zápasí s dôsledkami klimatických zmien. „ Už dávno nestojí otázka tak, či je potrebné robiť niečo na zmiernenie dopadu klimatických zmien, ale ako zavádzať konkrétne opatrenia čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Chcem povzbudiť aj ďalšie mestá aby sa do súťaže zapojili a zdieľali spolu príklady dobrej praxe. Odhliadnuc od konkurencie v súťaži máme totiž všetci spoločný cieľ – pripraviť našu krajinu čo najlepšie na prichádzajúce zmeny klímy a zmierňovať ich nepriaznivé dôsledky v mestskom prostredí. “ uviedol Peter Bročka, primátor Trnavy.

Vyhlasovateľom súťaže Enviromesto  je Ministerstvo životného prostredia SR, hlavným organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia. O ocenených a víťazovi  3. ročníka súťaže rozhodne hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zástupcov partnerských organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri tohto roka počas národnej konferencie Životné prostredie miest.

Partnermi súťaže sú:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Karpatský rozvojový inštitút, o. z. Košice.

Kontakt: 
Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia environmentalistiky 
Dolný Val 20,  010 01 Žilina, Tel +421 41 507 09 12 , 0905 968 136
www.sazp.sk/enviromesto 

Zdroj: SAZP 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.