Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Blíži sa termín výzvy na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak podporí menšie projekty zamerané na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy. I. hodnotiace kolo výzvy má uzávierku 27. septembra 2021.

Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 10 miliónov eur.

Podpora je určená práve pre menšie projekty s dobou realizácie do 2,5 roka. Na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 500-tisíc eur v oblasti dátovej integrácie na centrálnu platformu, zavedenia manažmentu osobných údajov, sprístupňovania údajov na analytické účely, ale aj v oblasti automatizovanej tvorby a sprístupňovania otvorených údajov.

Na základe vyššie uvedeného vyzýva potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné, aby postupovali podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.