Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu k 31. októbru 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31. októbru 2023.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2023 schodok vo výške 5 191,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 646,3 mil. eur (+17,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 6 104,3 mil. eur (+36,2 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 3 458,0 mil. eur (+199,5 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 365,1 mil. eur (+10,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 744,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 82,7 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 27,0 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 4,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 11,6 mil. eur.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 3,9 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 27,0 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 389,7 mil. eur.

Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 92,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 17,5 mil. eur.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke MF SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.