Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu k 31. januáru 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31. januáru 2024.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára 2024 schodok vo výške 93,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 114,4 mil. eur (+7,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 267,1 mil. eur (+17,6 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 152,7 mil. eur (-256,4 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 79,1 mil. eur (+5,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 40,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 34,9 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,0 mil. eur.  Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 36,8 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 2,0 mil. eur.

Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb o 1,0 mil. eur viac ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 16,9 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 55,4 mil. eur, ako aj pri dani vyberanej zrážkou vo výške 1,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 0,9 mil. eur.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu.

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.