Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu k 30. 6. 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zdroj: MFSR

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 30. júnu 2023.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2023 schodok vo výške 2 796,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 228,3 mil. eur (+14,0 %).

Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 2 479,2 mil. eur (+24,1 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 250,9 mil. eur (+81,0 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 726,3 mil. eur (+9,5 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 365,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 56,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 51,4 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,9 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 4,9 mil. eur.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,0 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 13,2 mil. eur. Iné ďalšie dane zaznamenali 259,9 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,1 mil. eur. Vzhľadom na to, že územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 5,3 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 164,7 mil. eur (+26,1 %). 

Ďalšie informácie nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.