Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aplikačná pomôcka je 1. krokom na zvládnutie vzdelávania u žiakov ohrozených školským neúspechom

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Lepšie zvládnutie vzdelávania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom. To je cieľom aplikačnej pomôcky, ktorú vydalo ministerstvo školstva. Obsahuje konkrétne kroky, ktoré pomôžu nastaviť spoluprácu s poradňami, riaditeľmi, učiteľmi ako aj rodičmi a samotnými žiakmi. Manuál je súčasťou prvej stratégie na minimalizovanie opakovania ročníka, ktorá vznikla pod taktovkou štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Svetlany Síthovej. Jeho vznik a zavedenie do praxe podporuje aj odborná verejnosť.

Napriek klesajúcemu trendu žiakov, ktorí opakujú ročník, rezort školstva inicioval vznik komplexnej koncepcie na tri roky, ktorá systematickým postupom zníži opakovanie ročníka. „Naším cieľom je vyhnúť sa opakovaniu tak, aby sme už počas školského roka identifikovali a zachytili žiakov v riziku. Následne im poskytneme pomoc a podporu, aby učivo zvládli,“ priblížila štátna tajomníčka Svetlana Síthová.

Aplikačná pomôcka „Ako byť v škole úspešnejší,“ bude pre školy záväzná právnym predpisom rezortu školstva.

Podrobnejšie informácie TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.