Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Analýza k dlhodobej udržateľnosti verejných financií

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypracovala analýzu k ukazovateľom dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Podľa článku 55a Ústavy SR Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pôsobí s cieľom ochrany dlhodobej udržateľnosti verejných financií.  

Tú definuje aktuálne znenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ako taký vývoj verejných financií, ktorý nespôsobí v najbližších 50 rokoch (takto je definovaná dĺžka budúcnosti, ktorá nás musí zaujímať) vyšší dlh ako horný limit definovaný ako 50 % HDP.

Vtedy „ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti“ dosiahne presne hodnotu nula. Inak je jeho hodnota presne taká, o čo sa musí okamžite zlepšiť bilancia verejných financií, aby sme tento limit 50 % HDP o 50 rokov neprekročili. V roku 2015 bola táto úroveň blízka nuke a udržateľnosť tak bola v zóne nízkeho rizika. Jeho posledná úroveň je však naopak v zóne vysokého rizika na úrovni 6,1 % HDP. To znamená, že na zabránenie prekročenia dlhu na úrovni 50 % HDP v budúcnosti by bolo potrebné okamžite zlepšiť deficit o obrovských cca 6 mld. eur.

Nakoľko doteraz neboli prijaté výdavkové limity, ktoré ústavný zákon predpokladal, v aktuálnom znení zákona paradoxne stále neexistuje mechanizmus, ktorý by túto dlhodobú udržateľnosť aj vymáhal. 

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.