Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aký je rozdiel medzi e-mailom a e-schránkou?

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. januára 2021 - Elektronická komunikácia, nakoľko je veľmi jednoduchá a ušetrí vám množstvo času a veľa vecí viete vybaviť z pohodlia domova. Výnimkou nie je ani oficiálna komunikácia s úradmi, ktorá sa v rámci technologického pokroku presúva viac do online prostredia. Ústredný portál verejnej správy uvádza rozdiel medzi e-mailom a e-schránkou, ktoré každodenne využívate vo svojej práce,  z hľadiska účelu, zriadenia, účelu používania, zrušenia a bezpečnosti.

Všade okolo nás sa spomína forma elektronickej komunikácie, nakoľko je veľmi jednoduchá, ušetrí vám množstvo času a veľa vecí viete vybaviť z pohodlia domova. Výnimkou nie je ani oficiálna komunikácia s úradmi, ktorá sa v rámci technologického pokroku presúva viac do online prostredia.

V prvom rade považuje Ústredný portál verejnej správy za dôležité uviesť charakteristiku, ktorá je spoločná pre e-mail aj elektronickú schránku. Oba nástroje je možné využívať iba s pripojením k internetovej sieti a slúžia na elektronickú komunikáciu, kde je možné prijímanie, odosielanie, ukladanie správ, či dokumentov. Po vizuálnej stránke je e-mailová schránka veľmi podobná s tou elektronickou, čo prispieva k ich jednoduchému vyžívaniu v praxi.

Rozdiely týchto nástrojov spočívajú najmä v spôsobe zriadenia, využívania, účelu komunikácie, prístupu k jednotlivým nástrojom a podobne. O rozdieloch týchto nástrojoch sa dozviete TU 

Zdroj: slovensko.sk

Spracované podľa informácií uverejnených na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.