Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aktuálna makroprognóza vývoja ekonomiky

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Slovenská ekonomika stúpne v roku 2022 o 3,5 %. Začiatok roka bude ovplyvnený stagnáciou z dôvodu veľkého množstva práceneschopných, ale aj inflácie, ktorá začiatkom roka zníži reálne príjmy a teda aj spotrebu domácností. K oživeniu aktivity príde po odznení pandémie v druhom štvrťroku, a tvorba pracovných miest sa zrýchli. K ekonomickému rastu bude tento rok prispievať aj čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy EÚ. V budúcom roku očakávame rast HDP o silných 5,3 %, aj vďaka vyššiemu čerpaniu fondov EÚ z dôvodu končiaceho programového obdobia.

Slovenská ekonomika sa v roku 2021 čiastočne zotavila z prudkého prepadu a HDP posilnil o 3,1 %. K zotaveniu prispel najmä domáci dopyt pričom spotreba domácnosti by stúpla aj viac, nebyť šírenia pandémie na začiatku a konci roka. Vládne opatrenia podporili ekonomiku a aj disponibilné príjmy domácností. Zamestnanosť zatiaľ zotavenie nepocítila, dynamicky však rástli mzdy.

V tomu roku očakávame rast HDP o 3,5 %, no výkon ekonomiky bude mať stále rezervu. Na jednej strane budú zrýchľovať investície v rámci Plánu obnovy EÚ, na strane druhej však budú ekonomiku tlmiť tri faktory. Prvým je ďalšia vlna šírenia koronavírusu. Výpadok však očakávame krátky a v porovnaní s minulými vlnami miernejší. Druhým faktorom je zvýšenie spotrebiteľských cien, ktoré odkrojí časť z reálnych príjmov obyvateľstva a teda aj zo spotreby domácností. Tretím faktorom sú problémy s dodávkami v priemyselnej produkcii, ktoré očakávame, že pretrvajú v prvej polovici tohto roku. Následne však export začne rýchlo dobiehať úroveň zahraničného dopytu, čo sa prejaví v dynamike ekonomiky aj v budúcom roku.

V roku 2023 dosiahne ekonomický rast svoj pomyselný vrchol 5,3 %, keď ho potiahnu najmä investície z dočerpania EÚ fondov. Po prekonaní vlny Omikron nateraz nepredpokladáme výraznejšie ekonomické vplyvy z pandémie. Naplno sa začne obnovovať tvorba pracovných miest a investícií, ktoré sa pre neistotu odkladali. Priemyselná výroba a export už nebude obmedzený nedostatkom súčiastok a ani obmedzeniami v logistike. Ekonomika sa začne mierne prehrievať a tlmiť ju bude predpokladaná konsolidácia verejných financií.

V rokoch 2024 a 2025 očakávame, že sa zvoľní výkon ekonomiky tesne pod 2 %, keď sa čerpanie fondov EÚ vráti na štandardné úrovne. Prehrievanie ekonomiky sa zmierni, rovnako ako inflačné tlaky. Zamestnanosť dobehne predkrízovú úroveň, no ďalšie pracovné miesta budú pribúdať len pomaly.

Viac informácií z IFP: TU

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.