Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aktuálna daňová prognóza

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 7. apríla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Výbor pre daňové prognózy pri Inštitúte finančnej politiky na svojom zasadnutí 25. marca 2021 vypracoval aktuálnu daňovú prognózu v strednodobom horizonte rokov 2020 – 2024.

Nová prognóza prináša vyššie daňovo-odvodové príjmy vo všetkých rokoch 2020-2024 s výnimkou negatívnejšieho vývoja v roku 2021. Po dvojpercentnom poklese v roku 2020 stúpnu daňovo-odvodové príjmy v roku 2021 len o 2,6 % a následne ich rast zrýchli až na 7,3 % v roku 2022. Pokles v roku 2020 nebol taký výrazný ako prvotné očakávania zo začiatku krízy ani ako predchádzajúca krízová skúsenosť z roku 2009. Výrazne klesla korporátna daň, ale stabilný trh práce aj stabilný výber DPH zmierňovali prepad príjmov. Pomalší rast príjmov v 2021 ide ruka v ruke s poklesom spotreby domácností, čo negatívne ovplyvní tohtoročný výnos DPH. K rýchlemu rastu príjmov v 2022 prispieva pokrízové oživenie ekonomiky podporené zdrojmi z Plánu obnovy a odolnosti. Prognóza predpokladá pokračovanie aktuálnej stabilnej úspešnosti výberu daní. K transparentnejšiemu a presnejšiemu rozpočtu pomôže rozšírenie prognózy po prvýkrát o vybrané nedaňové príjmy a výdavky, spolu v objeme 1,5 mld. eur. 

Z pohľadu miestnej územnej samosprávy predpokladá marcová daňová  prognóza v porovnaní s februárovou prognózou mierne zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických. Viac informácií je k dispozícii TU

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.