Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aktualizovaný Odovzdávací a preberací protokol na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Dávame Vám do pozornosti aktualizovaný dokument Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl z 29. septembra 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal Usmernenie k preberaniu antigénových samostestov, ktorého súčasťou je aj Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského rok.

Odovzdávací a preberací protokol (aktualizované 29. 9. 2021)

Zdroj: minedu.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.