Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev IROP - rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 7. júna 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP schválilo 5. verziu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP na rok 2021.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021

Zdroj: mpsr.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

IROP: Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2021

ZMOS apeluje na čerpanie eurofondov z IROP-u. Zostáva nám 35 mesiacov a výzvy sa nezverejňujú! 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.