Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aktualizovali prognózu strednodobého fiškálneho vývoja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 24. februára 2022 -  Rada pre rozpočtovú zodpovednosť aktualizovala prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy.

Deficit verejnej správy by sa mal v strednodobom horizonte postupne znižovať. V roku 2023 by aj bez opatrení vlády klesol pod úroveň 4 % HDP. K poklesu prispieva predpokladané ukončenie čerpania výdavkov na pandemické opatrenia a najmä nárast daňových príjmov vplyvom rýchleho tempa ekonomického rastu.

Preto aj bez dodatočných opatrení prijatých vládou klesne deficit z úrovne 4,6 % HDP (3,4 % HDP bez opatrení na riešenie pandémie a výdavkov na úhradu cla do rozpočtu EÚ) v roku 2022 na úroveň 3,7 % HDP (predpokladaný nulový vplyv opatrení na riešenie pandémie) v roku 2023, a následne na 3,5 % HDP v roku 2024. V roku 2025  klesne deficit výraznejšie na úroveň 2,6 % HDP najmä vplyvom ukončenia jednorazového negatívneho vplyvu na deficit z dôvodu dodania armádnej techniky v rokoch 2023 a 2024.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.