Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Záznam o poučení poverených osôb

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súvislosti so zavedením kontroly OTP u zamestnancov za účelom vstupu na pracovisko a takýmto spracúvaním osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť:

  • plnenie informačnej povinnosti smerom k dotknutým osobám podľa čl. 13 nariadenia GDRP,
  • doplniť (aktualizovať) záznamy o spracovateľských činnostiach,
  • prijať primerané bezpečnostné opatrenia a zásady politiky dôvernosti (napr. smernicu o kontrole OTP režimu zamestnancov na pracovisku),
  • poučiť poverené osoby (osoby, ktoré budú s danými údajmi prichádzať do styku) o spracúvaní osobných údajov.

V časti "Súvisiace formuláre a dokumenty" nájdete vzor Záznamu o poučehní poverených osôb.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.