Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o postupe získavania a aktualizácie osobných údajov

Kategória: Pracovné právo Autor/i: Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzorsmernice o postupe zíksavania a aktualizácie osobných údajov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Článok 1

Predmet úpravy

 1. Táto Smernica upravuje postup zamestnancov prevádzkovateľa pri:

  1. získavaní osobných údajov zamestnancov pri prijímaní do zamestnania,
  2. aktualizácii osobných údajov zamestnancov.

 Článok 2

Pojmy

 1. Prevádzkovateľ – ............................ (názov a sídlo obce/mesta).

 2. Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 3. Zákon – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 4. Zodpovedná osoba – zamestnanec poverený obcou/mestom podľa Nariadenia GDPR.

 5. Zamestnanec – fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnyc

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.