Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o poskytovaní rekreačného príspevku zamestnancom

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

 

Čl. 1

 

Úvodné ustanovenia

 

Smernica je spracovaná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podmienky subjektu územnej samosprávy ........ (vhodné doplniť).

 

Poznámka autora k internej smernici o poskytovaní rekreačného príspevku:

 

(povinné poskytovanie príspevku, ak zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov alebo sa tak rozhodne dobrovoľne, súčasťou smernice môže byť aj priznanie príspevku na športovanie). Spravidla predstavuje odporúčanú povinnú smernicu.

Poznámka autora k internej smernici o poskytovaní rekreačného príspevku:

(povinné poskytovanie príspevku, ak zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov alebo sa tak rozhodne dobrovoľne, súčasťou smernice môže byť aj priznanie príspevku na športovanie). Spravidla predstavuje odporúčanú povinnú smernicu.

Čl. 2

Nárok na príspevok

  1. Nárok na príspevok má zamestnanec v prípade, že odpracoval nepretržite minimálne dva kalendárne roky, na základe žiadosti, ktorá je zakotvená v prílohovej časti tejto smernice. Pracovný pomer musí byť nepretržitý (t. j. bez prerušenia a počíta sa za jednotlivé mesiace a roky).
  2. Nárok na príspevok zaniká, ak nebol uplatnený v rámci súčasného roka. Rovnako nárok zaniká, ak pobyt/rekreácia zamestnanca sa uskutočnila v predošlom roku, ktorý predchádza roku, keď bol nárok adresovaný zamestnávateľovi.
  3. Rovnako nárok na príspevok zaniká, ak pobyt/rekreácia zamestnanca sa uskutočnila v predošlom roku.

Čl. 3

Oprávnené náklady

  1. Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, ktoré sa zamestnancovi uhrádzajú, sú preukázané výdavky zamestnanca na manžela/manželku, dieťa zamestnanca a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii podľa vyplnenej žiadosti podľa prílohy smernice a dokladom, kde bude meno a počet osôb a nocí ubytovania/prespania.
  2. Meno a priezvisko manžela/manželky, detí alebo partnera/partnerky sa vyznačí v žiadanke podľa prílohy vzhľadom na spracovanie osobných údajov podľa zákona           č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rovnako sa v praxi uznávajú aj výdavky na stravu, kúpeľnú starostlivosť, wellness, poplatok ubytovaciemu zariadeniu a podobne.
  3. Oprávnené náklady zamestnanca podľa tejto smernice sú aj:

a)     služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

b)     pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenske

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.