Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Pokyn postupu pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Článok 1

Predmet úpravy

1. Podľa niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) predkladá zamestnanec zamestnávateľovi lekársky posudok, aby preukázal spôsobilosť vykonávať prácu na danej pracovnej pozícii.

2. Tento pokyn upravuje:

a)          procesný postup pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku, ktorý predkladá zamestnanec v situáciách predpokladaných Zákonníkom práce,

b)          práva a povinnosti poverených osôb pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku.

Článok 2

Pojmy

1. Prevádzkovateľ – obec (názov): ....................., sídlo: ..................., IČO: ................

 2. Poverená osoba – fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania.

3. Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifiko

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.