Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

EVIDENCIA - KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ;VLASTNÍCTVO K PÔDE A K STAVBÁM;VLASTNÍCKE VZŤAHY;PEŇAŽNÉ ORGANIZÁCIE, ÚSTAVY A POISŤOVNE;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;Pozemkový úrad;Pozemkové úpravy;Zmiernenie následkov majetkových krívd. "Reštitúcia";Zánik vlastníctva. Vyvlastnenie;Zánik, premeny, likvidácia spoločnosti;Ostatné banky;Stavebné úrady;Územné plánovanie, investičná výstavba; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

596/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

597/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

539/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

125/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

271/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve