Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

484/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO;FORMY PLNENIA. DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA;SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE. DÔCHODKOVÉ POISTENIE. ŠTÁTNA SOCIÁLNA PODPORA;SPRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA. ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ POMOCI;KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA;Prevádzkovanie živnosti. Živnostenské podnikanie;Živnostenské oprávnenie. Živnostenský list. Živnostenská koncesia;Živnostenské spoločenstvá. Živnostenské komory;Živnostenský register;Živnostenský úrad;Zaopatrovací príspevok;Príspevok na dopravu;Zabezpečenie v stave núdze. Životné minimum;Zariadenia sociálnej starostlivosti. Domovy dôchodcov; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

284/2013 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

180/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve