Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zaokrúhľovanie miestnych daní a poplatkov po 1. júli 2022

Publikované: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová

Od 1. júla 2022 nadobudne účinnosť zákon č. 457/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje problematiku zaokrúhľovania cien platených v hotovosti na 5 eurocentov, pričom zákon definuje zaokrúhľovanie platieb za zakúpené tovary.

V súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií SR sa na platby miestnych daní a poplatkov uhradené v hotovosti do pokladne mestského úradu, obecného úradu a miestneho úradu sa povinnosť zaokrúhľovania týchto platieb vzťahovať nebude.

V § 1 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sú upravené pravidlá dohodovania, uplatňovania

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu N

Publikované:

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Nárok svedka na trovy konania N

Publikované:

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou N

Publikované:

Musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie a v akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie?

Čerpanie účelovo určeného bežného transferu zo ŠR N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce získala bežný transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý nepoužije do konca roka, ale využije možnosť výnimky zo zásady časovosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správya finančné prostriedky z bežného transferu bude čerpať do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Ako má postupovať rozpočtová organizácia a aj obec na konci rozpočtového roka a v prvých mesiacoch nasledujúceho rozpočtového roka, keď budú čerpať tento účelovo určený bežný transfer zo štátneho rozpočtu?

Použitie nevyčerpaných účelových prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku N

Publikované:

Obec získala v minulom rozpočtovom roku finančné prostriedky, ktoré môže použiť v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch až do ich použitia na určený účel; na tieto prostriedky sa uplatňuje výnimka na základe § 8 ods. 4 a 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ako má obec postupovať, keď potrebuje tieto nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku?