Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Základná finančná kontrola a právne úkony

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje výkonu základnej finančnej kontroly v prípade právnych úkonov v praxi verejnej správy v roku 2020. Pri overovaní realizácie finančnej operácie zodpovední zamestnanci a vedúci zamestnanci finančnú operáciu overujú finančnou kontrolou v celom jej priebehu až do momentu dosiahnutia všetkých stanovených cieľov.

Základnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť a v oblasti príjmov sa overí príjem v pripravovanej fáze, a to až do jeho prijatia. Preverenie príjmu znamená právo jej prijatia na bankový účet alebo do pokladnice a overenie rozpočtového krytia, zákonného krytia, či krytia v zmysle interných smerníc alebo sadzobníkov, prípadne vystaveného rozhodnutia.  Základnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť a v oblasti výdavkov (použitia a poskytnutia) úhrada faktúr, hotovostných operácií, vratiek, platieb cez účet a podobne, či úhrada záloh alebo preddavkov a podobne). Základnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť a v oblasti právnych úkonov sa overí zákonnosť a prípustnosť ich vystavenia (rozhodnutia) alebo zmluvného zabezpečenia (kolektívne, kúpne, nájomné, pracovné zmluvy, dohody a pod.). Základnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť a v oblasti iných úkonov majetkovej povahy sa overí zákonnosť realizácie prevodu majetku, vysporiadanie škody, zaradenie majetku a jeho vyradenie a likvidácia, verejné obstarávanie a tvorba oprávok, opravných položiek alebo rezerv cez interné doklady.

Dokladom súvisiacim so základnou finančnou kontrolou sa myslí doklad, ktorým je finančná operácia deklarovaná. Tým je v praxi najmä:

  • tuzemský cestovný príkaz,
  • návrh na realizáciu zahraničnej pracovnej cesty,
  • vyúčtovanie zahraničnej pracovnej
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.