Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Výsledok hospodárenia obce

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ktorý výsledok hospodárenia obec uvádza v záverečnom účte a podľa ktorého sa bude tvoriť rezervný fond?

Z § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. vyplýva, že pre potreby vyčíslenia prebytku alebo schodku rozpočtu obce/VÚC ako subjektu verejnej správy sa uplatňuje jednotná metodika platná pre EÚ.

V § 16 – Záverečný účet obce, záverečný účet vyššieho územného celku cit. zákona je ustanovené, že z

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?