Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – kapitálových transferov v obci

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – kapitálových transferov v obci, ktoré sa vrátia do ŠR v nasledujúcom rozpočtovom roku:

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

(RK)

Suma v eurách

MD

D

 

Účtovanie v bežnom roku:

1.

Prijatý kapitálový transfer zo ŠR

322 001

70 000

221 RK

357 AÚ

2.

Faktúra od dodávateľa za rekonštrukciu – zhodnotenie majetku

 

 

65 000

 

042

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Čerpanie účelovo určeného kapitálového transferu príspevkovou organizáciou N

Publikované:

Príspevková organizácia obce získala kapitálový transfer zo ŠR, ktorý môže použiť aj nasledujúci rozpočtový rok. Aký postup musí príspevková organizácia dodržať, aby mohla čerpať tento účelovo určený kapitálový transfer zo ŠR?

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?