Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – bežných transferov v obci

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – bežných transferov v obci, ktoré sa vrátia do ŠR v nasledujúcom rozpočtovom roku:

 

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

(RK)

Suma v eurách

MD

D

 

Účtovanie v bežnom roku:

1.

Prijatý bežný transfer zo ŠR

312 001

312 012

 

55 000

 

221 RK

 

357 AÚ

2.

Prijatá faktúra od dodávateľa za tovar/služby/práce

 

 

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Čerpanie účelovo určeného kapitálového transferu príspevkovou organizáciou N

Publikované:

Príspevková organizácia obce získala kapitálový transfer zo ŠR, ktorý môže použiť aj nasledujúci rozpočtový rok. Aký postup musí príspevková organizácia dodržať, aby mohla čerpať tento účelovo určený kapitálový transfer zo ŠR?

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?