Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec do konca roka nevyčerpala účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky; zostatok týchto prostriedkov môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch. Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. obec pri zostavovaní záverečného účtu z prebytku rozpočtu vylúči tieto nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR. V nasledujúcom rozpočtovom roku, keď bude obec tieto nevyčerpané účelovo určené prostriedky čerpať, najskôr ich zaradí do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu (rozpočtová položka ekonomickej klasifikácie 453 – Zostatok prostriedkov z prechádzajúceho roku). Následne ich použije na kapitálové výdavky (príslušný kapitálový výdavok sa podľa rozpočtovej klasifikácie zatriedi v hlavnej kategórii 700).

Príklad účtovania prevodu nevyčerpaných účelových prostriedkov kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu z bežného účtu na osobitný účet a v nasledujúcom rozpočtovom roku účtovanie ich zaradenia do rozpočtu obce:

Účtovanie v príslušnom rozpočtovom roku:

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

(RK)

Suma v eurách

MD

D

1.

Prijatý kapitálový transfer zo ŠR

322 001

80 000

221 RK

357 AÚ

2.

Faktúra od dodávateľa

 

60 000

042

321

3.

Úhrada faktúry z bežného účtu v bank

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?