Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Povinnosť obce zostavovať viacročný rozpočet

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Malá obec, ktorá nemá ani 100 obyvateľov a jej rozpočet je cca 100 000 eur na strane príjmov a výdavkov, nezostavuje a obecné zastupiteľstvo neschvaľuje viacročný rozpočet, pretože obce do 2 000 obyvateľov takúto povinnosť nemajú. Nová hlavná kontrolórka obce tvrdí, že obec koná v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Má pravdu?
 
Hlavná kontrolórka obce má pravdu, podľa § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce sa zostavuje ako viacročný rozpočet obce a tvoria ho rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku a rozpočet obce na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom 
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?