Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Použitie platobnej karty (prípadne vlastných prostriedkov zamestnanca) – úhrada drobných nákupov

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V príspevkovej organizácii zriadenej obcou zamestnanci pri drobných nákupoch používajú súkromnú platobnú kartu, resp. vlastnú hotovosť, ale uvedené nie je upravené internou smernicou či príkazom štatutára. Je potrebné použitie súkromnej platobnej karty, resp. vlastných financií a následne vykonanie základnej finančnej kontroly upraviť interne v smernici? Ak to nie je uvedené interne v smernici, môže príspevková organizácia preplácať takéto nákupy?

Nie, v internej smernici subjektu uvedené nemusí byť zadefinované. Ak by predmetná oblasť použitia platobnej karty zamestnancom bola upravená interne v smernici, môže obsahovať krátky text o tom, že „ak zamestnanec použije vlastné prostriedky, následne sú na základe žiadanky a posúdenia kompetentným vedúcim/štatutárom (pri výkone základnej finančnej kontroly) predmetom refundácie“.

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?