Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Reakcia na článok: Prečo sme v odpadovom hospodárstve na chvoste EÚ?

Dátum: Rubrika: Polemika

V časopise Odpady 11/2023 vyšiel článok h. prof. Ing. Františka Mátela, CSc. s názvom: Prečo sme v odpadovom hospodárstve na chvoste EÚ? Titulok článku využíva často sa opakujúci naratív o zlom stave odpadového hospodárstva v SR, no nie je podložený žiadnymi dátami. A keďže titulok odkazuje na porovnanie Slovenska s krajinami EÚ, vo svojom príspevku som sa pozrel na dáta z oficiálnych národných aj európskych štatistík.
Najaktuálnejším národným dokumentom je Správa o stave životného prostredia SR za rok 2022 [1], ktorú každoročne zverejňuje Ministerstvo životného prostredia SR a je verejne dostupná online. Keďže článok, na ktorý reagujem, sa zameriava najmä na odpady z obalov a komunálny odpad, aj vo svojom príspevku sa zameriam na tieto druhy odpadov.
Hneď v úvode správy sú v prehľadnej tabuľke zobrazené jednotlivé indikátory životného prostredia s hodnotením ich stavu a vývoja. Pri nakladaní s komunálnymi odpadmi vidíme, že od referenčného roku, kedy sme naozaj boli na chvoste EÚ, došlo k výraznému poklesu množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov ukladaných na skládky a rovnako výrazne narástla miera ich recyklácie (obrázok 1). Napriek tomu sme cieľ recyklovať do roku 2020 až 50 % hmotnosti komunálnych odpadov nesplnili a ani prognóza plnenia cieľov pre rok 2030 nie je pozitívna. O chvíľu sa však na čísla pozrieme podrobnejšie a zistíme, že na chvost EÚ nás ani tieto výsledky nezaradili.

Obrázok 1 Hodnotenie indikátorov – nakladanie s komunálnymi odpadmi.
(Zdroj: Správa o stave životného prostredia SR v roku 2022) [1]

Ešte výraznejšie sú pozitívne zmeny viditeľné pri odpadoch z obalov (obrázok 2). Či sa pozeráme na obrovský rast v miere ich recyklácie od roku 2005 alebo na súčasné čísla, tieto potvrdzujú, že nielen, že nie sme na chvoste EÚ, ale patríme medzi najlepšie krajiny EÚ v miere recyklácie odpadov z obalov.
html>
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.