Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Greenwashing

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Dňa 11. mája 2023 poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení.

Cieľom návrhu je posilniť práva spotrebiteľa zmenou dvoch smerníc, ktorými sa chránia záujmy spotrebiteľov na úrovni EÚ. Ide o smernicu 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách [1] a smernicu 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov [2]. Konkrétne je cieľom návrhu prispieť k obehovému, čistému a zelenému hospodárstvu EÚ tým, že sa v ňom spotrebiteľom umožní prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí o kúpe, čím sa prispeje k udržateľnejšej spotrebe. Zameriava sa aj na nekalé obchodné praktiky, ktoré odrádzajú spotrebiteľov od rozhodnutí predstavujúcich udržateľnú spotrebu. Okrem toho ním zabezpečuje lepšie a konzistentnejšie uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.
V článku sa stretneme s výrazom "greenwashing", ktorý sa používa aj v rámci slovenského jazyka a neprichádza v odbornej diskusii a bežnej hovorovej reči k jeho prekladu. Oficiálny preklad slova greenwashnig tak, ako je uvedený v návrhu smernice je "praktiky zeleného vymývania mozgov (t.j. klamlivé tvrdenia týkajúce sa životného prostredia)".
Pohľad do histórie
V úvode sa pozrime, kde sa slovo greenwashnig objavilo a čo stojí za jeho vznikom. Termín greenwashing bol prvýkrát spomenutý v roku 1986 aktivistom Jayom Westerveldom v článku, kde kritizoval bežnú prax hotelov, ktoré žiadajú hostí, aby opätovne používali uteráky, pričom tvrdili, že ide o firemnú stratégiu v záujme úspory vody, hoci nemali žiadne environmentálne opatrenia s významnejším vplyvom na životné prostredie.
Následne sa toto slovo udomácnilo a začalo sa používať pre pomenovanie primárne klamlivej reklamy. Spoločnosti však začali používať sofistikovanejšie podávanie informácií, v ktorých je niekedy zložité identifikovať, že ide o greenwashing.
Čo je greenwashing?
Podľa encyklopédie Britannica možno greenwashnig definovať nasledovne:
"Greenwashing, nazývaný aj zelený lesk je forma klamlivého marketingu, pri ktorom sa spoločnosť, výrobok alebo obchodná prax nepravdivo alebo nadmerne propaguje ako ekologická. Pôvodne sa greenwashing používal na označenie praxe nadmerného predaja "zelených" vlastností výrobku. Keď sa čoraz viac korporácií snažilo prezentovať ako ekologické tak súčasne čoraz viac environmentálnych organizácii začalo poukazovať na vyššie uvedené skutočnosti. Výsledkom bolo to, že sa identifikoval širší rozsah rozsah prehreškov greenwashingu. Dnes sa obvinenia z greenwashingu vzťahujú na širokú škálu neetického správania, ako sú klamlivé marketingové praktiky, nepravdivé environmentálne správy a podvodný environmentálny aktivizmus." [3]
Samozrejme, je otázkou, čo všetko pod pojem green­washing vo vzťahu k spotrebiteľovi zaradiť. Súhrn tzv. 10 "hriechov" uvádza "Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu" [4]:
-
Hriech č. 1 - skrytý kompromis;
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.