Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmeny vyhlášky č. 373/2015 Z.z.

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v z. n. p. (ďalej len „vyhláška č. 373/2015 Z. z.“) upravuje podrobnosti k inštitútu rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov. Táto vyhláška bola od jej prijatia niekoľkokrát novelizovaná. Jej posledná novelizácia z roku 2020 nadobudla účinnosť 12. decembra 2020. Novelizovaná bola už aj v roku 2021, a to s účinnosťou od 26. januára 2021. 

S účinnosťou od 12. decembra 2020
bola do vyhlášky č. 373/2015 Z.z.
doplnená úprava sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
(§ 18a), a to vyhláškou č. 368/2020 Z.z. Táto úprava vykonáva na technickej úrovni úpravu povinností a práv organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov, je povinná okrem iného uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov.
-
za ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa § 59 ods. 1 písm. g) a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.