Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zákaz jednorazových výrobkov z plastu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Rozsiahla novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorú schválila Národná rada SR dňa 27. novembra 2017 priniesla okrem iného aj zásadné legislatívne riešenie ďalšieho uvádzania jednorazových výrobkov z plastu. Toto riešenie je súčasne radikálne, a to z dôvodu, že predstavuje výslovný zákonný zákaz ich uvádzania. Tým dôjde k znižovaniu ich používania a ich postupnému úplnému vytesneniu zo spoločnosti.

Rozsiahla novela zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), ktorú schválila Národná rada SR dňa 27. novembra 2017 priniesla okrem iného aj zásadné legislatívne riešenie ďalšieho uvádzania jednorazových výrobkov z plastu. Toto riešenie je súčasne radikálne, a to z dôvodu, že predstavuje výslovný zákonný zákaz ich uvádzania. Tým dôjde k znižovaniu ich používania a ich postupnému úplnému vytesneniu zo spoločnosti.
Zákonný zákaz uvádzania jednorazových výrobkov z plastu sa týka obalov a tiež neobalov. Došlo teda k doplneniu štvrtej časti zákona o odpadoch - Rozšírená zodpovednosť výrobcov, pretože táto sa vzťahuje tak na obaly a odpady z obalov, ako aj na neobalové výrobky a odpad z nich.
Vo vzťahu k obalom je zákaz uvádzania jednorazových výrobkov z plastu vyjadrený v novom § 53a zákona o odpadoch, ktorý stroho konštatuje, že:
"Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky."
Vo vzťahu k neobalovým výrobkom je to nový § 73a zákona o odpadoch, podľa ktorého:
"Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky."
Obidve tieto ustanovenia, § 53a a § 73a nadobúdajú účinnosť 3. júla 2021.
Hlavným dôvodom prijatia tejto právnej úpravy je vytvorenie zákonného nástroja na trvalé a systematické znižovanie odpadu z jednorazových výrobkov z plastu, či už ako obalov, alebo ako neobalov, a to tým, že sa zastaví ich uvádzanie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.