Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výzva na inovatívne začlenenie obnoviteľnej energie v poľnohospodárstve a lesníctve využitím odpadového hospodárstva

Dátum: Rubrika: Výzvy

Európska komisia avizuje plánovanú výzvu venovanú začleneniu obnoviteľnej energie do poľnohospodárstva a lesníctva, ktorá patrí do skupiny výziev na zabezpečenie udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie. Téma výzvy sa výrazne dotýka optimalizácie odpadového hospodárstva v zmienených sektoroch poľnohospodárstva a lesníctva. Očakávané otvorenie výzvy je stanovené na 26. máj a kandidáti budú mať na predloženie svojich projektových zámerov čas do októbra tohto roku.

Udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie
Táto skupina výziev, nazývaná ako "destinácia", zahŕňa aktivity zamerané na udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie. V súlade s rozsahom klastra 5 ide o aktivity v oblasti obnoviteľnej energie, energetický systém, siete a skladovanie, ako aj zachytávanie, využitie a ukladanie uhlíka (CCUS).
Prechod energetického systému bude závisieť od zníženia celkového dopytu po energii a zo strany ponuky klimaticky neutrálnej energie. Akcie v oblasti výskumu a inovácií napomáhajú k dodávkam s čistejšou, bezpečnejšou a konkurencieschopnou energiou, a to zvýšením nákladovej výkonnosti a spoľahlivosti širokého portfólia riešení obnoviteľnej energie v súlade so spoločenskými potrebami a preferenciami.
Okrem toho, činnosti v oblasti výskumu a inovácií podporia modernizáciu energetických sietí na podporu integrácie energetických systémov vrátane postupnej elektrifikácie sektorov na strane dopytu (budovy, mobilita, priemysel) a integrácie iných klimaticky neutrálnych obnoviteľných nosičov energie, ako je čistý vodík.
Inovatívne riešenia skladovania energie (vrátane chemického, mechanického, elektrického a tepelného skladovania) sú kľúčovým prvkom takéhoto energetického systému, pričom akcie výskumu a inovácií zvýšia ich technologickú pripravenosť na priemyselné a domáce aplikácie. CCUS predstavuje možnosť znižovania emisií CO2, ktorá má veľký potenciál, a akcie výskumu a inovácií urýchlia jej vývoj pri výrobe elektriny a priemyselných aplikáciách. [1]
Problémy naznačené vo výzve
Lokálne a sezónne energetické nároky v poľnohospodárstve a lesníctve je nevyhnutné uspokojiť práve optimálnym hospodárením s poľnohospodárskym a lesným odpadom. Ide tu o využívanie takéhoto odpadu pri súčasnom znižovaní súvisiacich emisií.
Ak tieto aktivity nie sú riadené, poľnohospodársky odpad sa často spaľuje na poliach a lesy trpia požiarmi, čím sa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.