Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vývoj a súčasný stav emisií oxidu siričitého a oxidov dusíka na Slovensku

Dátum: Rubrika: Trendy

Každoročný nárast dopytu po energii a jej spotreby nútia elektrárne vyrábať stále viac elektrickej a tepelnej energie. Tým sa zvyšuje aj produkcia väčšieho objemu znečisťujúcich plynov najmä v mestských oblastiach. Pri výrobe tepelnej energie dochádza spaľovaním fosílnych palív k tvorbe škodlivých plynných chemických zlúčenín, ako sú napríklad oxid uhličitý, oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), nespálených uhľovodíkov a tiež tuhých častíc. Výrazný podiel má aj cestná doprava, ktorá v EÚ zodpovedá za takmer 60 % vznikajúcich emisií.

Oxid siričitý a oxidy dusíka patria medzi plynné znečisťujúce látky vznikajúce pri spaľovaní fosílnych palív. Spolu so sekundárne znečisťujúcimi látkami odvodenými od nich, ako sú kyselina sírová či kyselina dusičná sú škodlivé pre ľudí aj pre prírodné prostredie [1]. Kyslé dažde obsahujúce slabú kyselinu sírovú a dusičnú sa dostávajú do pôdy, vyplavujú z nej prvky ako napríklad vápnik, mangán, sodík, draslík, čím sa výrazne zhoršuje jej kvalita a následne aj kvalita vodných tokov. V dôsledku nedostatočného prísunu vody, stromy v lesoch vysychajú a hynú. Nepriaznivý vplyv kyslých dažďov sa prejavuje aj na stavbách, erózii sôch a korózii kovových konštrukcií. Preto je téma emisií oxidu siričitého a oxidov dusíka stále veľmi aktuálna - jedna z kľúčových pri kontrole znečistenia a riadení kvality ovzdušia.
Vývojové trendy v tvorbe emisií oxidu siričitého a oxidov dusíka v Slovenskej republike
V dôsledku zmeny palivovej základne v prospech ušľachtilých palív je od roku 1990 klesajúci trend emisií oxidu siričitého v SR. Postupné znižovanie spotreby hnedého a čierneho uhlia, ťažkého vykurovacieho oleja a inštalácia odsírovacích zariadení vo veľkých energetických zdrojoch výrazne ovplyvnili zníženie množstva emisií. Kolísavý trend emisií oxidu siričitého bol zaznamenaný v rokoch 2001 až 2003, 2009 až 2011 a 2014 až 2015. Mierny nárast bol spôsobený kvalitou spaľovaných palív, objemom výroby energetických zdrojov a podobne.
Oxidy dusíka sa obyčajne klasifikujú v závislosti na stupni oxidácie dusíka. Dôležitú úlohu v probléme ochrany ovzdušia zohrávajú najmä oxid dusnatý a oxid dusičitý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.