Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vymedzenie pojmov odpad a preprava odpadu, Vec C-624/17 - TRONEX

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Preprava zásielky elektrických a elektronických prístrojov, ktoré boli pôvodne určené na maloobchodný predaj, ale ktoré spotrebiteľ vrátil alebo ktoré z rôznych dôvodov obchodník vrátil späť svojmu dodávateľovi, do tretích krajín musí byť považovovaná za „prepravu odpadu“ podľa čl. 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu, v spojení s čl. 2 bod 1 tohto nariadenia a čl. 3 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, ak takáto zásielka obsahuje prístroje, v prípade ktorých sa predtým neoverilo, či správne fungujú, alebo ktoré nie sú správne chránené pred poškodením spojeným s prepravou. Naopak, také veci, ktoré sa stali nadbytočné v sortimente predávajúceho a sú v nepoškodenom pôvodnom balení, nemožno bez nepriamych dôkazov svedčiacich o opaku považovať za odpad.

Podľa rozsudku Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. júla 2019, Tronex, C-624/17, EU:C:2019:564.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu čl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (ďalej len "nariadenie o preprave odpadu") v spojení s čl. 3 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica o odpade"). Tento návrh bol predložený v súvislosti s trestným konaním proti spoločnosti Tronex BV, ktorá bola obžalovaná z prepravy odpadu z Holandska do Tanzánie v rozpore s ustanoveniami nariadenia o preprave odpadu.
 
Spor vo veci samej
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, Gerechtshof Den Haag (Odvolací súd Haag, Holandsko) prejednáva odvolanie podané spoločnosťou Tronex, veľkoobchodníkom so zvyškovými položkami elektrických a elektronických prístrojov, proti rozsudku Rechtbank Rotterdam (Okresný súd Rotterdam, Holandsko). Na prvom stupni bola spoločnosti Tronex uložená podmienečná pokuta v dôsledku údajnej prepravy odpadu v rozpore s ustanoveniami nariadenia o preprave odpadu. Dňa 10. februára 2014 sa zistilo, že táto spoločnosť mala v úmysle prepraviť tretej osobe so sídlom v Tanzánii dodávku elektrických a elektronických prístrojov (ďalej len "predmetná dodávka"). Predmetnú dodávku kúpenú za 2 396,01 eura tvorili elektrické varné kanvice, naparovacie žehličky, ventilátory a holiace strojčeky. Prevažná časť prístrojov sa nachádzala v originálnom balení, avšak niektoré z nich nemali balenie. Dodávku tvorili jednak prístroje, ktoré spotrebitelia vrátili na základe výrobnej záruky, a na druhej strane tovar, ktorý napríklad z dôvodu zmeny sortimentu predávajúceho už nebol v predaji. Okrem toho, niektoré zariadenia boli vadné. Preprava sa uskutočnila bez oznámenia alebo súhlasu podľa nariadenia o preprave odpadu.
 
Na vnútroštátnom súde Openbaar Ministerie (prokuratúra, Holandsko) tvrdí, že prístroje predmetnej dodávky už neboli vhodné na bežný predaj spotrebiteľom, čo viedlo dodávateľov spoločnosti Tronex k tomu, aby sa ich "zbavili". Ide preto o "odpad" podľa čl. 3 bod 1 smernice o odpade. Skutočnosť, že tieto prístroje stále vykazovali zostatkovú hodnotu a že Tronex za ne zaplatila určitú sumu, nie je v tejto súvislosti relevantná. V dôsledku toho mala preprava tejto dodávky "odpadu" tretej osobe so sídlom v Tanzánii spĺňať požiadavky vyplývajúce z nariadenia o preprave odpadu.
 
Tronex nesúhlasí s tým, že prokuratúra kvalifikovala prístroje predmetnej dodávky ako "odpad". Dodávatelia tejto spoločnosti sa týchto prístrojov "nezbavili" podľa čl. 3 bod 1 smernice o odpade, ale predali ich ako bežné tovary s určitou hodnotou na trhu.
 
O prejudiciálnych otázkach
Vo svojich otázkach, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či preprava elektrických a elektronických
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.